Личности

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи

Всяко поколение ражда своите велики личности. Независимо с какво са известни, тези личности са дали нещо на света, дават и ще продължават да го правят. Такива личности са древногръцките философи Сократ, Платон и Аристотел. Живели преди около 400 години пр. н. е., те са изследвали всякакви области, достъпни за тяхната епоха.

Има много личности, които са помогнали за развитието на нашия свят и са направили велики открития. Такива личности са Леонардо да Винчи и Алберт Айнщайн. Леонардо е личност, развита в много области - той е художник, скулптор, изобретател, инженер и архитект. Негови известни картини са “Тайната вечеря” и “Мона Лиза”. Макар да са изпреварили епохата си, много от изобретенията на Леонардо да Винчи, остават само на хартия.

Алберт Айнщайн

Алберт Айнщайн

Айнщайн е немски физик, чието име често се използва като синоним на “гениален”. Той е известен със създадената от него Общата теория на относителността. Такива личности като Айнщайн се помнят стотици години.

От нашата история има много личности, чиито имена се помнят и до днес. Една от тези личности е Цар Симеон Велики, при когото границите на България достигат до три морета. Други велики българи остават Васил Левски, Христо Ботев и Иван Вазов.

През последните десетилетия певци, спортисти и актьори изместват по популярност личности, които се занимават с наука.